Ngành ứng dụng

May Mặc
Máy in 3D có khả năng chế tạo bất cứ điều gì từ đồ chơi đến các bộ phận cơ thể đến một ngôi nhà...
Xây Dựng
Trong ngành công nghiệp xây dựng, in 3D, có thể được sử dụng để sản xuất các thành phần nhỏ đến tạo ra một tòa nhà phức tạp
Vận Tải
Ngành công nghiệp ô tô luôn luôn là một ứng dụng lớn của in 3D. Nhu cầu đối với các sản phẩm...
Nghệ Thuật
Thấy là sẽ tin: in ấn 3D giúp công ty kiến ​​trúc nắm bắt nhiều cơ hội...
Y tế - Sức Khỏe
Trên thế giới, tăng trưởng trong chi tiêu y tế vượt trội hơn lạm phát...
Công Nghệ In Sinh Học
In 3D ngày nay được phép sản xuất với kỹ thuật số trực tiếp (DDM) cho hàng loạt các mặt hàng nhựa và kim loại...
Thuốc viên
Ứng dụng sản xuất thuốc bằng công nghệ in 3D do chất lượng hòa tan gần như tức thời...
Kỹ Thuật
Kỹ thuật là một bước quan trọng đầu tiên trong thực hiện bất kỳ dự án...
Giáo Dục
Thiết bị trường học vẫn đang trong giai đoạn đầu của việc áp dụng các công nghệ tiên tiến...