Quá Trình Thiết Kế

Ý Tưởng Tổng Thể
Thuật ngữ “Thiết kế ý tưởng” trong ngành công nghiệp sản xuất được dùng để chỉ việc chuyển tải ý tưởng thiết kế
PHƯƠNG PHÁP TẠO RA Ý TƯỞNG
Phương pháp tạo ra ý tưởng là yếu tố không thể thiếu của quá trình thiết kế, giúp các nhà thiết kế
Kỹ Thuật Vẽ Thiết Kế Sản Phẩm
Khả năng tìm ra một số lượng lớn các ý tưởng thay thế bằng cách vẽ ra các ý tưởng trên giấy trong giai đoạn đầu
Kỹ Thuật Vẽ
Phương pháp vẽ kỹ thuật giúp cho nhà thiết kế dễ dàng trình bày ý tưởng của họ một cách rõ ràng,