Phương Pháp Sản Xuất

Công nghệ In 3D
Công nghệ 3D Printer hay AM (Additive Manufacturing): Công nghệ in 3D/ Sản xuất đắp dần đã có mặt trong ngành công nghiệp sản xuất
VI TÍNH HÓA SỐ LIỆU (CNC)
CNC là cụm từ viết tắt cho máy tính kiểm soát số liệu (Computer Numerical Control)
MÔ HÌNH HỢP NHẤT LẮNG ĐỌNG (FDM)
Phương pháp FDM dưa trên nguyên lý dùng nhiệt nung chảy sợi nhựa (ABS – loại nhựa kỹ thuật và y tế)
SẢN XUẤT NHIỀU LỚP VẬT MẪU (LOM)
Sản xuất nhiều lớp vật mẫu (LOM) là phương pháp tạo mẫu nhanh, được phát triển bởi công ty Helisys
CÔNG NGHỆ IN THẠCH BẢN (SLA)
Mẫu vật SLA được xây dựng từ các lớp nhựa lỏng photopolymer ...
TIA LASER THIÊU KẾT (SLS)
Phương pháp này tương tự như phương pháp SLA