Giới thiệu chung

Bạn có nhu cầu Thiết Kế, cũng như muốn tìm một chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực hoat động của bạn. Nhưng bạn còn chần chừ vì không biết rõ về một dịch vụ thiết kế nào cũng như thông tin về một chuyên gia đáng tin cậy trong ngành.
Hãy để 3DRAMS hỗ trợ bạn trong quá trình tìm kiếm này. Bạn chỉ cần tạo tài khoản và gửi yêu cầu của bạn cho 3DRAMS để chúng tôi giúp bạn tiềm kiếm dịch vụ thiết kế, chuyên gia tư vấn phù hợp một cách nhanh chóng và uy tín.
Đồng thời, Nếu bạn là chuyên gia trong các lĩnh vực sản xuất hay bạn là nhà thiết kế, cung cấp dịch vụ thiết kế thì bạn có thể kiếm tiền một cách dễ dàng khi làm thành viên trên 3DRAMS. CHúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ của bạn.
Bạn Đăng ký, Tạo tài khoản trên 3DRAMS và chúng tôi sẽ kết nối bạn đến những nhà thiết kế, Tư vấn. Hoặc những nhà thiết kế, tư vấn sẽ nhìn thấy nhu cầu của bạn để liên hệ và thiết lập quan hệ hợp tác.
Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ thêm:
Email: supports@3drams.com
Số điện thoại: 08 7109 9811
Bạn cũng có thể liên hệ Tại đây

Điều 1: Quy định đối với dịch vụ thiết kế

• Bạn phải chứng minh cho 3DRAMS bạn là chủ sở hữu đối với các bản vẽ được đăng tải trên tài khoản 3DRAMS của bạn.
• Cam kết thực hiện đúng tiêu chuẩn dịch vụ thiết kế cho các khách hàng trên Cộng đồng 3DRAMS như hồ sơ khách hàng cung cấp.
• Nhà thiết kế sẽ được tích lũy coin trong tài khoản khi thực hiện xong một giao dịch với khách hàng.
• Chi phí hoa hồng được quy định trong phần hợp đồng chi tiết.
• Thành viên được hưởng các chương trình tích luỹ Coins trên hệ thống, hưởng các chương trình khuyến mãi dành riêng cho Nhà thiết kế.

Điều 2: Quy định đối với Chuyên gia, tư vấn:

• Bạn phải có đầy đủ giấy chứng nhận để chứng minh bạn là chuyên gia trong một ngành nghề cụ thể của lĩnh vực sản xuất và cung cấp đầy đủ bằng cấp chứng nhận cho 3DRAMS khi có yêu cầu.
• Bạn sẽ thông qua tài khoản trên 3DRAMS để giao dịch với khách hàng có nhu cầu tư vấn trên cộng đồng. 3DRAMS cam kết hỗ trợ bạn và khách hàng về thông tin liên hệ.
• Thành viên được hưởng các chương trình tích luỹ Coins trên hệ thống, hưởng các chương trình khuyến mãi dành riêng cho Chuyên gia.
• Sau khi kết thúc việc thực hiện dịch vụ, chuyên gia tư vấn sản xuất sẽ được nhận 50% giá dịch vụ từ khách hàng.

Điều 3: Chấm dứt giao dịch với khách hàng:

• Giao dịch giữa nhà thiết kế, chuyên gia tư vấn sản xuất với khách hàng sẽ chấm dứt sau khi Nhà thiết kế, chuyên gia tư vấn hoàn thành công việc với khách hàng.
• 3DRAMS sẽ xác nhận bạn hoàn thành và kích hoạt nút “Hoàn thành” trên trang Quản lý giao dịch của Bạn và cộng Coin tích lũy vào tài khoản của bạn.
• 3DRAMS sẽ là chủ thể chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho bạn như đã cam kết bằng cách chuyển phí thanh toán vào tài khoản bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Điều 4: Quy định đối với khách hàng:

• Bạn phải đăng ký tài khoản trên Cộng đồng 3DRAMS và cung cấp đầy đủ các thông tin như yêu cầu.
• Cung cấp những yêu cầu đối với dịch vụ mà bạn cần đối với nhà thiết kế hoặc chuyên gia tư vấn.
• Cam kết những dịch vụ mà bạn yêu cầu không vi phạm Điều khoản của cộng đồng và quy định của pháp luật.

Điều 5: Quy định chung:

• 3DRAMS là chủ thể trung gian trong mối quan hệ hợp tác giữa Nhà thiết kế với khách hàng hoặc chuyên gia tư vấn với khách hàng. Do đó, mọi phát sinh, tranh chấp trong quá trình thực thiện giao dịch, các bên có nghĩa vụ cung cấp cho 3DRAMS.
• Kết quả hoàn thành giao dịch do Bên Khách hàng kiểm định. 3DRAMS sẽ căn cứ vào kết quả kiểm định đó để thanh toán phí dịch vụ cho Nhà thiết kế, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực sản xuất. Và Nhà thiết kế, Chuyên gia tư vấn không có quyền yêu cầu 3DRAMS cung cấp thông tin cũng như tiêu chuẩn về kết quả kiểm định.
• Nếu có bất kỳ tranh chấp xảy ra, các bên sẽ giải quyết bằng thương lượng. 3DRAMS đóng vai trò hỗ trợ cho các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp.
• 3DRAMS sẽ thay mặt khách hàng giám sát quá trình thực hiện hoạt độngc của bạn.
• Những thông tin về việc thực hiện giao dịch sẽ được cập nhật trong trên trang Quản lý tài khoản của bạn và của Nhà thiết kế, chuyên gia tư vấn tài chính.
“Khách hàng” là những thành viên có nhu cầu và có tài khoản trên Cộng đồng 3DRAMS.