Liên hệ

Về chúng tôi

Thông tin về công ty 3DRAMS được hiển thị thông qua trang website www.3drams.com Công ty chúng tôi là công ty dịch vụ được thành lập từ Công ty PowerCentric. Chúng tôi đã đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, văn phòng đặt tại Tầng 4 Lô I3B-1 Đường N6, Khu CNC, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Liên hệ với chúng tôi:
  • Gọi đến chúng tôi theo số điện thoại: (028) 71 099 811

  • Gửi Email đến hộp thư: contact@3drams.com