CÔNG TY CỔ PHẦN

3DRAMS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

…….., ngàythángnăm

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT 3DRAMS.COM
I.Nguyên tắc chung
1. Mục đích của Website thương mại điện tử www.3drams.com

Website thương mại điện tử www.3drams.com do Công ty Cổ phần 3DRAMS (sau đây gọi là Website TMĐT 3DRAMS hay 3DRAMS) thực hiện hoạt động và vận hành. Đây là trang website thuộc lĩnh vực sản xuất với mục tiêu tạo ra sự kết nối giữa Người bán/ Nhà cung cấp, Nhà sản xuất, Nhà thiết kế với người sử dụng. Qua đó, chúng tôi định hình Website TMĐT 3DRAMS sẽ trở thành một sàn giao dịch TMĐT chung cho tất cả mọi người, thực hiện việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cung cấp các thông tin quảng cáo, kiến thức chuyên môn,Tin tức - sự kiện chuyên về lĩnh vực sản xuất.

2. Nguyên tắc hoạt động của Website TMĐT 3DRAMS:

- Bản Quy chế này áp dụng cho các Thành viên đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ, các Thương nhân, Tổ chức, Cá nhân tham gia mua bán hàng hóa trên Website TMĐT 3DRAMS.

- Website TMĐT 3DRAMS do Công ty Cổ phần 3DRAMS làm chủ sở hữu. Thương nhân, Tổ chức và Cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, Đăng Tin tức – Sự kiện quảng bá trên Website TMĐT 3DRAMS.

- Người sử dụng tham gia giao dịch trên Website TMĐT 3DRAMS phải đăng ký thành viên hoặc kê khai các thông tin cá nhân ban đầu được Website TMĐT 3DRAMS công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ trên Website TMĐT 3DRAMS.

- Hoạt động mua bán hàng hóa trên Website TMĐT 3DRAMS phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

- Hàng hóa mua bán trên Website TMĐT 3DRAMS được pháp luật cho phép, không thuộc loại hàng hóa bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Người mua thanh toán tiền hàng hóa bằng hình thức thanh toán trực tuyến thông qua cổng thanh toán trực tuyến Bảo Kim hoặc thanh toán ngay khi nhận hàng.

- Website TMĐT 3DRAMS cam kết cung cấp thông tin chính xác về Người bán/ Nhà cung cấp, Nhà sản xuất, Nhà thiết kế.

- Website TMĐT 3DRAMS cam kết hoạt động vì lợi của Người sử dụng.

- Các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Người sử dụng khi tham gia vào Website TMĐT 3DRAMS phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với pháp luật hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website TMĐT 3DRAMS.

II.Quy định chung
1. Định nghĩa chung:

- www.3drams.com: website TMĐT được thiết lập để thực hiện bán hàng và cung ứng dịch vụ.

- Nhà cung cấp/ Người bán: các tổ chức kinh tế, cá nhân sử dụng trang website TMĐT 3DRAMS để đăng tin giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ, đăng bán sản phẩm/ cung ứng dịch vụ. Cá nhân, tổ chức kinh tế phải được thành lập hợp pháp và thỏa điều kiện hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

- Người mua: thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên trang website TMĐT 3DRAMS để mua sản phẩm, dịch vụ.

- Thành viên: là thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng trang website TMĐT 3DRAMS. Họ không có chức năng đăng bán sản phẩm/ cung ứng dịch vụ nhưng họ có quyền đăng Tin tức – Sự kiện để quảng bá trên website TMĐT 3DRAMS.

- Người sử dụng: được hiểu là Nhà cung cấp/ Người bán và thành viên trên website TMĐT 3DRAMS.

- Sản phẩm: là những sản phẩm được giao dịch trên website TMĐT 3DRAMS.

2. Quy định chung:

Để Website TMĐT 3DRAMS trở thành nơi hữu ích và phát triển bền vững, Người sử dụng trên 3DRAMS cần tuân thủ các điều khoản chung như sau:

2.1. Tên đăng nhập (ID):

- Tên đăng nhập được xác định là của riêng cá nhân người sử dụng.

- Không chọn tên đăng nhập liên quan đến chính trị và tôn giáo, dưới bất cứ hình thức nào. Không đặt tên đăng nhập là tên các chính trị gia, các doanh nhân Việt Nam.

- Không chọn tên đăng nhập gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Không dùng tên đăng nhập gây ảnh hưởng xấu đến bất kỳ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào. Tên đăng nhập có chứa tên thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ trong hay ngoài nước cần cung cấp chứng minh quyền đối với thương hiệu khi có khiếu nại.

- Không chọn tên đăng nhập giống hay gần giống với Ban Quản trị 3DRAMS, ví dụ như: 3DRAMSxyz, Adminxyz.

2.2. Hình đại diện (avatar):

- Hình đại diện không liên quan đến chính trị và tôn giáo, dưới bất cứ hình thức nào. Không chứa hình ảnh chính trị gia, doanh nhân Việt Nam.

- Hình đại diện không sử dụng từ ngữ, hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

2.3. Quảng cáo, thương mại:

- Người sử dụng có thể lựa chọn vị trí hiển thị bài viết Tin tức, Sự kiện để quảng bá trên giao diện trang 3DRAMS bằng cách sử dụng tùy chọn chức năng quảng bá thông tin khi đăng đăng bài viết.

- Nội dung thông tin bài viết phải thỏa quy định Nội dung bài viết trong Quy chế này.

- Người sử dụng trao đổi thêm thông tin về hoạt động quảng cáo, thương mại thông qua email khách hàng: contact@3drams.com

2.4. Sở hữu trí tuệ:

- 3DRAMS có toàn quyền sử dụng tất cả những thông tin có trên Website TMĐT 3DRAMS dựa trên những cam kết được quy định tại Quy chế này.

- Khi đưa thông tin, bài viết từ sách, báo, website, cộng đồng khác, người sử dụng cần phải nêu rõ nguồn gốc của viết đó. Đối với các nguồn trích dẫn không chính thống, hợp pháp, ví dụ blog, website có nội dung không phù hợp với tiêu chí của 3DRAMS, Ban quản trị có quyền ẩn bài viết.

- Các đơn vị có nhu cầu trích dẫn bài viết, hình ảnh trên Website TMĐT 3DRAMS cần phải ghi rõ “Thông tin này được trích dẫn từ 3DRAMS”.

- Người đăng bài cam kết có quyền sở hữu đối với thông tin được đănng trên Website TMĐT 3DRAMS. Ban quản trị không chịu trách nhiệm bao gồm trực tiếp và/ hoặc liên đới trong trường hợp có sự tranh chấp bản quyền đối với bài viết được người sử dụng đăng trên Website TMĐT 3DRAMS.

- Người sử dụng có toàn quyền quyết định đối với bài viết của mình trên hệ thống quản lý bài đăng như chỉnh sửa, xóa bài viết. Ban quản trị sẽ kiểm tra và phản hồi trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Người sử dụng đối với bài viết đó.

- Khi Người sử dụng không muốn tiếp tục hoạt động trên Website TMĐT 3DRAMS thì người sử dụng có thể gửi email yêu cầu đến Ban quản trị để khoá tài khoản hoặc người sử dụng tự khóa tài khoản trong phần cài đặt Quản lý tài khoản. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, Ban quản trị có quyền không xoá tài khoản và toàn bộ bài viết của tài khoản này. Chúng tôi sẽ thông báo cho chủ tài khoản biết về việc không xóa tài khoản, nhằm đảm bảo tính xuyên suốt của các chủ đề trên cộng đồng.

- Sau khi khoá tài khoản, toàn bộ nội dung về bài viết Tin tức – Sự kiện trên 3DRAMS sẽ được ẩn theo yêu cầu của Người sử dụng, trừ trường hợp có sự thỏa thuận khác.

2.5. Chương trình tích lũy Điểm Coins trên 3DRAMS:

- Chương trình Tích lũy Coins trên Website TMĐT 3DRAMS đã được cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết, hiển thị trên website tại đường link https://www.3drams.com/Coins-mining.html.

- Trên hệ thống 3DRAMS có hai hình thức tích lũy Coins là Ramcoins viết tắt là RC và Promotioncoins viết tắt là PC.

- Các đơn vị có nhu cầu trích dẫn bài viết, hình ảnh trên Website TMĐT 3DRAMS cần phải ghi rõ “Thông tin này được trích dẫn từ 3DRAMS”.

a) Quy định về điểm Ramcoins:

Định nghĩa:

- Ramcoin là một hình thức điểm quy đổi khi người sử dụng nộp tiền mặt vào tài khoản trên hệ thống 3DRAMS, gọi là số dư tài khoản chính của thành viên.

- Thành viên có thể yêu cầu hệ thống chuyển đổi từ Ramcoin sang tiền mặt khi gửi yêu cầu đến 3Drams. 3Drams sẽ thực hiện chuyển đổi này với mức phí giao dịch là 5%, Thành viên phải chịu các mức thuế, phí theo quy định của ngân hàng chuyển đổi, đồng thời 3Drams sẽ xuất hoá đơn dịch vụ cho thành viên.

- Việc quy đổi này nhằm mục đích hỗ trợ Người sử dụng có thể sử dụng được dịch vụ trên Website TMĐT 3DRAMS bất cứ lúc nào mà không phải chờ đợi thời gian chuyển khoản thanh toán qua hệ thống ngân hàng.

- Quy định giá trị quy đổi: 1 Ramcoins = 10.000 VNĐ.

- Hạn mức tối thiếu trong số dư tài khoản chính của thành viên có thể thực hiện yêu cầu rút tiền mặt từ điểm quy đổi ramcoin trên hệ thống là: 5.000.000 VNĐ.

Hình thức tích luỹ:

- Ramcoins được tích luỹ khi khách hàng thực hiện mua hàng trên hệ thống 3Drams.com thông qua mức chiết khấu mua hàng tương ứng với các gói thành viên.

- Giao dịch tích luỹ tuỳ thuộc vào tài khoản của người sử dụng trên 3DRAMS là Thành viên hay Nhà cung cấp.

- Người sử dụng có thể xem các lợi ích từ gói thành viên để hiểu hơn về tổng giá trị tích luỹ khi mua hàng trên hệ thống 3DRAMS.

- Với người sử dụng bình thường, mức tích luỹ giao dịch tương đương với tài khoản doanh nghiệp Bronze.

- Thông tin gói thành viên và chiết khấu mua hàng:

b) Chương trình quy đổi Ramcoins khi người sử dụng giới thiệu thêm người sử dụng khác:

Nội dung:

Thành viên 3Drams.com khi mời đối tác hoặc khách hàng là doanh nghiệp sử dụng dịch vụ gói thành viên trên hệ thống 3Drams.com sẽ được hưởng mức chiết khấu hoa hồng tương ứng:

Mức 1: Áp dụng đối với 3 thành viên đầu tiên được mời tham gia trên hệ thống, mua và sử dụng gói thành viên PMPs (Premium Membership Planning) nào thì thành viên mời tham gia trước đó được hưởng mức chiết khấu hoa hồng là: 30% / Chi phí gói thành viên được mời đăng ký sử dụng.

Mức 2: Áp dụng đối với những thành viên được mời tiếp theo, mức chiết khấu hoa hồng giảm xuống còn: 10%/ chi phí gói thành viên được mời đăng ký sử dụng.

- Việc quy đổi này nhằm mục đích hỗ trợ Người sử dụng có thể sử dụng được dịch vụ trên Website TMĐT 3DRAMS bất cứ lúc nào mà không phải chờ đợi thời gian chuyển khoản thanh toán qua hệ thống ngân hàng.

Chương trình chỉ áp dụng đối với Thành viên được mời tham gia gói thành viên hàng năm.

Ví dụ: Anh A ký với anh B gói thành viên trị giá 10.000.000 VNĐ, anh A sẽ được hưởng 30%*10.000.000 = 3.000.000 VNĐ. Hệ thống 3DRAMS có gắn mã ID thành viên cho người sử dụng. Nếu Anh A tiếp tục giới thiệu được một người sử dụng khác ký gói thành viên là 5.000.000 VNĐ thì anh A được 1.500.000 VNĐ dựa trên thông báo của mã thành viên, tiếp tục anh A cũng giới thiệu được một người sử dung thứ 3 với 2.000.000 VNĐ thì anh A được 600.000 VNĐ. Nếu Anh A tiếp tục giới thiệu thêm người thứ 4 trở lên đăng ký mua gói thành viên là 10.000.000 VNĐ thì anh A sẽ được hưởng mức chiết khấu 10% cho tất cả những thành viên được mời tiếp theo tương ứng với 10%*10.000.000 = 1.000.000 VNĐ dựa trên thông báo của mã thành viên.

- Số tiền này sẽ được quy đổi thành điểm Ramcoin. Thành viên có thể sử dụng điểm Ramcoin để mua hàng hoá trên hệ thống, thực hiện chuyển đổi sang điểm Promotion Coin để tham gia các dịch vụ quảng bá thông tin doanh nghiệp, tin tức và sự kiện hoặc tham gia các chương trình mua hàng đổi điểm với nhiều ưu đãi. Thành viên có thể yêu cầu rút tiền mặt đến 3Drams, mức phí rút là 5%, chi phí thuế, phí ngân hàng, đồng thời 3Drams sẽ xuất hoá đơn dịch vụ cho thành viên.

Ví dụ: Anh A có tổng số tiền hoa hồng là 12.500.000 VNĐ tương đương 12500 Ramcoin trong tài khoản. Nếu Anh A yêu cầu chuyển đổi coin ra tiền mặt với 3Drams là: 10.000.000 vnd thì phải chịu phí là 500.000 vnd (5% số tiền rút), và chi phí thuế, phí ngân hàng chuyển khoản quy định.

Thời hạn sử dụng Ramcoin:

- Ramcoin tích luỹ sẽ được tích luỹ cộng dồn vào tài khoản chính của người sử dụng, và không có thời hạn quy đổi trừ trường hợp người sử dụng không còn hoạt động trên hệ thống trên 90 ngày kể từ lần đăng nhập cuối. Người sử dụng vi phạm quy định trên 3DRAMS được nhắc nhở mà vẫn tiếp tục vi phạm thì sẽ khóa tài khoản, đồng thời, số dư tài khoản chính sẽ bị đóng băng và huỷ trên hệ thống trong vòng 90 ngày tiếp theo không khiếu nại, phản hồi.

(Quy định: Người sử dụng không hoạt động trong vòng 3 tháng sẽ nhận thông báo khoá tài khoản từ Ban quản trị Nếu người sử dụng không phản hồi trong vòng 30 ngày thì tài khoản sẽ bị khoá. Trong vòng 60 ngày kể từ khi khoá tài khoản, hệ thống sẽ xoá thông tin số dư tài khoản chính của Thành Viên.).

Thời hạn sử dụng Ramcoin:

- Phải là người sử dụng/ Thành viên trên hệ thống 3Drams.com.

Những tiêu chí có thể thay đổi và có hiệu lực đến thời gian kể từ lần đăng nhập cuối cùng của người sử dụng/ Thành viên trên 3Drams.com.

c) Quy định về Promotioncoins:

Định nghĩa:

- Promotioncoins là hình thức quy đổi điểm từ Ramcoins hoặc tiền mặt để thực hiện các dịch vụ quảng bá thông tin trên hệ thống bao gồm: Quảng bá sự kiện, bài viết, thông tin doanh nghiệp, gửi email đến đối tác của 3DRAMS ngya trên website 3Drams.com.

- 1 Ramcoin = 100 Promotion Coin.

Giới thiệu về chương trình tích lũy Promotioncoins:

- Người sử dụng đăng ký tài khoản và hoạt động tích cực trên hệ thống 3DRAMS sẽ nhận được một số Promotioncoins thưởng nhất định theo quy định tại chương trình.

- Người sử dụng hoạt động trên 3DRAMS có hệ thống Promotioncoins trừ và hệ thống Promotioncoins cộng được quy định rõ ràng trong tiêu chí hệ thống tính Promotioncoins.

+ Các hoạt động được cộng Promotioncoins: Promotioncoins đăng ký, Promotioncoins đánh giá, Promotioncoins đăng nhập hằng ngày, Promotioncoins người sử dụng tích cực, tích luỹ Promotioncoins từ hệ thống mua hàng trên 3DRAMS...

+ Các hoạt động bị trừ Promotioncoins: Vi phạm quy định, Promotioncoins có thể trừ vào các hoạt động sử dụng dịch vụ quảng bá trên 3DRAMS hoặc mua gói thành viên, mua dịch vụ quản lý tồn kho.

- Tổng Promotioncoins thưởng và Promotioncoins trừ được gọi là "Promotioncoins tích luỹ ". Promotioncoins tích luỹ có thể dùng để quy đổi những quà tặng hấp dẫn và thuộc nhiều lĩnh vực: thời trang, đồ gia dụng, ý tế và sức khoẻ, quà tặng quảng cáo... từ danh mục quà tặng sẽ được cập nhật sau khi hoàn thiện website. Promotioncoins tích luỹ càng nhiều, quà tặng quy đổi sẽ càng giá trị.

- Promotioncoins tích luỹ được dùng để quy đổi sử dụng dịch vụ quảng bá thông tin doanh nghiệp trên website TMĐT3 DRAMS. Danh mục quảng bá được quy định trong "Quảng bá doanh nghiệp".

- Người sử dụng có thể tích luỹ Promotioncoins để nâng cấp thành viên và sử dụng các dịch vụ quản lý tồn kho, quản lý dữ liệu khách hàng.

- Đối với người sử dụng không phải là Nhà cung cấp, họ có thể tích luỹ Promotioncoins để đổi card điện thoại các mạng Viettel/Mobile/Vinaphone/Vietnammobile. Với mệnh giá từ 100.000 VNĐ trở lên. (Chưa triển khai trong thời gian hiện tại).

Đặc biệt, thành viên có thể quy đổi Promotioncoins bằng cách nạp tiền để mua thêm Promotioncoins nếu Promotioncoins tích luỹ chưa đủ quy đổi quà tặng, mua hàng, đổi card hay dử dụng dịch vụ quảng bá trên hệ thống.

Lưu ý: Số điểm Promotioncoins quy đổi tối thiểu là 200 Promotioncoins.

+ Tra cứu và quy đổi Promotioncoins:/

- Người sử dụng có thể tra cứu Promotioncoins tích luỹ trên trang thiết lập tài khoản khi đăng nhập vào hệ thống 3DRAMS.

- Việc quy đổi Promotioncoins tích luỹ để nhận quà tặng, hay sử dụng các dịch vụ trên 3DRAMS thật sự dễ dàng bất cứ khi nào người sử dụng cần và thực hiện thao tác. Hệ thống sẽ tự động cập nhật số Promotioncoins của người sử dụng ngay khi người sử dụng thực hiện xong quá trình mua thêm Promotioncoins trên hệ thống và xác nhận đủ Promotioncoins để quy đổi hay bạn phải mua thêm Promotioncoins để sử dụng dịch vụ, quy đổi quà tặng.

- Mỗi Promotioncoins trên hệ thống 3DRAMS có giá trị tương đương 100 đồng Việt Nam. (Số Promotioncoins mua tối thiểu là 200 Promotioncoins tương đương 20.000 VNĐ).

- 3DRAMS minh bạch trong hệ thống tích luỹ Promotioncoins để khuyến khích người sử dụng tham gia và hoạt động tích cực. Vì vậy, những tiêu chí tích luỹ Promotioncoins được 3DRAMS quy định rõ ràng và chi tiết qua hệ thống tính Promotioncoins.

+ Thời hạn Promotioncoins:

- Promotioncoins tích luỹ sẽ được tích luỹ cộng dồn vào tài khoản người sử dụng, và không có thời hạn quy đổi trừ trường hợp người sử dụng không còn hoạt động trên hệ thống trên 90 ngày kể từ lần đăng nhập cuối. Người sử dụng vi phạm quy định trên 3DRAMS được nhắc nhở mà vẫn tiếp tục vi phạm thì sẽ khóa tài khoản, đồng thời, số Promotioncoins tích luỹ sẽ mất trong vòng 90 ngày không khiếu nại, phản hồi.

(Quy định: Người sử dụng không hoạt động trong vòng 3 tháng sẽ nhận thông báo khoá tài khoản từ Ban quản trị Nếu người sử dụng không phản hồi trong vòng 30 ngày thì tài khoản sẽ bị khoá. Trong vòng 60 ngày kể từ khi khoátài khoản, hệ thống sẽ xoá Promotioncoins.)

+ Danh mục quà tặng:

- Danh mục quà tặng có giá trị, hấp dẫn, đa dạng để người sử dụng lựa chọn và quy đổi. Người sử dụng khám phá Danh mục quà tặng của chương trình Promotioncoins Tích Luỹ sẽ tìm thấy nhiều quà tặng mong muốn!

Lưu ý: Số Promotioncoins tích luỹ tương ứng với mỗi quà tặng có thể thay đổi theo giá tăng/giảm của sản phẩm (áp dụng cho tất cả hạng mục trong danh mục quà tặng). Thông tin quy đổi có trực tiếp trên hệ thống để người sử dụng dễ dàng lựa chọn.

+ Điều khoản và Điều kiện:

- Phải là người sử dụng trên hệ thống 3DRAMS.

- Những tiêu chí có thể thay đổi và có hiệu lực đến thời gian Promotioncoins đăng nhập cuối cùng của người sử dụng trên 3DRAMS.

- Tiêu chí đánh giá * đưa ra trong tiêu chí năm 2017, sửa đổi và bổ sung vào các giai đoạn kế tiếp.

Hoạt động tích luỹ Promotioncoins:

+ Đăng ký tài khoản Nhà cung cấp:

Bạn chọn hình thức đăng ký là Tài khoản doanh nghiệp, bạn sẽ được Đăng thông tin quảng bá doanh nghiệp của mình và tìm kiếm các doanh nghiệp khách trên 3DRAMS miễn phí. Khi đăng ký tài khoản doanh nghiệp, bạn sẽ được nhận 500 Promotioncoins và nhiều chương trình quảng bá hấp dẫn.

+ Đăng ký tài khoản Thành viên:

Trở thành thành viên trên 3DRAMS để luôn cập nhật Tin tức, Sự kiện nổi bật và Thông tin các sản phẩm mới, Chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ được nhận ngay 250 Promotioncoins, dùng cho mua hàng hoá và đổi quà trên hệ thống 3DRAMS.

+ Nâng cấp tài khoản người sử dụng:

- Tài khoản Nhà cung cấp được miễn phí lưu trữ đăng bán đối với 5 nhóm sản phẩm đầu tiên.

- Người sử dụng phải mua thêm dung lượng lưu trữ nếu muốn được đăng bán nhiều sản phẩm hơn. Những tài khoản doanh nghiệp chọn nâng cấp các gói thành viên trên 3DRAMS sẽ được hưởng ưu đãi chiết khấu trực tiếp.

+ Đóng góp cho 3DRAMS:

Thông qua các ý kiến đóng góp và đánh giá về giao diện, tính năng mới của 3DRAMS. Chúng tôi luôn tạo ra các cuộc khảo sát để các người sử dụng có thể đóng góp ý kiến của của mình trên website TMĐT 3DRAMS.

+ Đăng nhập hằng ngày:

Website TMĐT 3DRAMS khuyến khích người sử dụng thao tác thường xuyên trên hệ thống nhằm tạo sự kết nối liên tục để phát triển và mở rộng mạng lưới đối tác, hệ thống khách hàng trên phạm vi cả nước, quốc tế. Chúng tôi tạo sự khuyến khích này bằng cách cộng thêm 2 Promotioncoins vào tài khoản Người sử dụng.

+ Kết nối đối tác:

- Mở rộng mạng lưới đối tác và tiếp cận đến khách hàng nhiều hơn.

- Mạng lưới doanh nghiệp và thành viên rộng khắp toàn cầu.

- Bạn có thể liên kết qua email và tất cả các tài khoản mạng xã hội khác.

- Nhận ngay 20 Promotioncoins khi liên kết với người sử dụng khác và nhận 100 Promotioncoins khi liên kết với tài khoản doanh nghiệp được xác định qua hệ thống 3DRAMS.

+ Báo cáo vi phạm:

- Người sử dụng báo cáo vi phạm được xác nhận bởi 3DRAMS.

- Chúng tôi không thể ngăn chặn hay truy cập thông tin khi khách hàng liên hệ với đối tác. Tuy nhiên, Người sử dụng của 3DRAMS được quyền báo cáo vi phạm nếu cảm thấy bị quấy rối hay bị làm phiền.

- Chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo để đảm bảo chất lượng người sử dụng, đảm bảo lợi ích của khách hàng và chắc chắn rằng thông tin trên 3DRAMS là đáng tin cậy.

- Mọi báo cáo vi phạm được xem xét lại bởi đội ngũ kiểm duyệt của 3DRAMS. Bạn sẽ nhận được 5 Promotioncoins nếu sự vi phạm được xác thực, ngược lại bạn sẽ nhận được thông tin bị vi phạm trên 3DRAMS.

- Tuỳ theo mức độ vi phạm, người bị báo cáo vi phạm sẽ bị trừ đi 50 Promotioncoins, bị cảnh cáo hay bị khoá tài khoản.

+ Mã voucher:

- 3DRAMS khuyến khích tham gia các hoạt động quảng bá thông tin và bán hàng hoá qua các chương trình quà tặng voucher.

- Chương trình có tặng mã Voucher dễ dàng được quy đổi thành Promotioncoins trên hệ thống để sử dụng cho các hoạt động quảng bá thông tin với tài khoản doanh nghiệp và quy đổi quà với tài khoản thành viên.

- Đăng ký nhận thư điện tử từ 3DRAMS để luôn cập nhật thông tin về các chương trình quà tặng Voucher, tích luỹ nhiều Promotioncoins sẽ nhận nhiều quà.

- Ngoài ra: Mã voucher còn được sử dụng trong các chương trình bán hàng trực tiếp trên hệ thống. Kế hoạch chương trình sẽ được đăng ký khi thực hiện chương trình khuyến mãi.

+ Mua Promotioncoins:

- Người sử dụng có thể mua Promotioncoins bằng tiền mặt thông qua hình thức thanh toán trực tuyến để gia tăng số promotioncoins khi muốn thực hiện các dịch vụ quảng bá thông tin thên thệ thống. Các dịch vụ quảng bá sẽ được 3DRAMS xuất hóa đơn dịch vụ VAT cho khách hàng.

- Người sử dụng có thể gia tăng Promotioncoins bằng cách đổi điểm từ số dư tài khoản chính (Ramcoin) của Người sử dụng trên hệ thống.

- Đơn vị quy đổi như sau:

1 Ramcoins = 10.000 VNĐ 1 Ramcoins = 100 Promotioncoins 1 Promotioncoins = 100 VND

- 3Drams giúp người sử dụng/ thành viên tiết kiệm hơn bằng cách đưa ra các gói quy đổi điểm với hình thức quy đổi từ số dư tài khoản chính Ramcoin, với mức ưu đãi nhiều hơn, để khuyến khách khách hàng hoạt động trên hệ thống.

2.6. Một số lưu ý khi tham gia Website TMĐT 3DRAMS:

- Người sử dụng phải cam kết đọc các Điều khoản quy định, Điều khoản bảo mật, Điều khoản chung, Điều khoản sử dụng và Điều khoản cộng đồng. Sau đó, Người sử dụng phải chọn chấp nhận “Tôi đã đọc và chấp nhận Điều khoản sử dụng và Điều khoản bảo mật 3DRAMS” trong mẫu đơn đăng ký. Đó là điều kiện bắt buộc để Đăng ký thành công tài khoản trên 3DRAMS.

- Khi Người sử dụng Đăng ký tài khoản thì 3DRAMS sẽ gửi cho Người Đăng ký hợp đồng trực tuyến qua email. Việc chấp thuận hợp đồng trực tuyến này sẽ thiết lập giao dịch với website TMĐT 3DRAMS về sử dụng dịch vụ, gói sản phẩm,…

- Người sử dụng không được đưa thông tin cá nhân của người sử dụng khác trong các bài viết của mình khi chưa có sự đồng ý của người sử dụng đó. Ban quản trị không chịu trách nhiệm về các việc liên quan nếu người sử dụng tự đưa thông tin cá nhân của người sử dụng khác lên Website TMĐT 3DRAMS.

- Website TMĐT 3DRAMS liên hệ với người sử dụng qua email chính thức: contact@3drams.com

2.7. Một số lưu ý về chủ đề và nội dung có thời hạn do doanh nghiệp tài trợ đăng lên:

- Những chủ đề hoặc chuyên mục do doanh nghiệp tài trợ được mô tả là "Đồng hành cùng nhà tài trợ"/"Nhà tài trợ" để phân biệt với chủ đề và chuyên mục do người sử dụng bình thường tạo ra hoặc Ban quản trị 3DRAMS tổ chức.

- Doanh nghiêp tài trợ hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và quyền quản lý tất cả nội dung bên trong bài viết do đơn vị mình tài trợ bao gồm chủ đề và trả lời nhận xét của người sử dụng.

- Ban quản trị Website TMĐT 3DRAMS chỉ thực hiện hỗ trợ quản trị nội dung cho các chuyên mục/chủ đề trong suốt thời gian tài trợ.

- Khi thời gian tài trợ kết thúc, chủ đề/chuyên mục tài trợ được chuyển đến dạng tin đăng bình thường, hiển thị trang Tin tức hoặc Sự kiện của 3DRAMS.

III.Quy trình giao dịch
1. Quy trình dành cho Người bán/ Nhà cung cấp đăng thông tin sản phẩm:

Chuẩn bị bài viết bằng chữ và hình ảnh:

- Thông tin mô tả sản phẩm cần được viết ra dưới dạng file word hoặc file PDF.

- Hình ảnh sản phẩm định dạng theo dạng ảnh jpg, png, gif,….

Bước 1: Người bán/ Nhà cung cấp truy cập vào trang website www.3drams.com, click chọn “Đăng nhập/ Đăng ký”, chọn hình thức tài khoản là Nhà Cung Cấp và điền đầy đủ thông tin.

Bước 2: Người đăng ký điền đầy đủ thông tin theo mẫu hướng dẫn được 3DRAMS gửi đến qua email dưới dạng đường link. 3DRAMS sẽ tiến hành kiểm duyệt thông tin tài khoản và kích hoạt tài khoản. Bên dưới là hình ảnh form thông tin.

Bước 3: Đăng nhập Tài khoản, vào mục Quản lý sản phẩm chọn Thêm sản phẩm.

Bước 4: Điền thông tin về sản phẩm với các thuộc tính: Thông tin chung, hình ảnh sản phẩm:

Các thuộc tính sản phẩm: Màu sắc; Nhập kho hàng; Chứng nhận. Nhà cung cấp có thể Thêm thuộc tính nếu có nhiều hơn các thuộc tính đang hiển thị trên trang website.

Chọn hình thức bán hàng: Hiện tại trên trang website tích hợp 2 hình thức bán hàng là Bán sỉ hoặc Bán lẻ. Người bán/ Nhà cung cấp chọn hình thức bán mà mình mong muốn. Nếu bán sỉ thì khách hàng sẽ liên hệ với Người bán/ Nhà cung cấp để giao dịch mua bán hàng hóa; nếu là hình thức bán lẻ thì khách hàng sẽ mua hàng, thanh toán, vận chuyển bằng thao tác lựa chọn trên website. Sau khi chọn hình thức bán, Người bán/ Nhà cung cấp điền thông tin Mô tả ngắn; Mô tả chi tiết sản phẩm; Gắn thẻ và Chọn Đăng sản phẩm.

Bước 5: Ban quản trị 3DRAMS sẽ kiểm duyệt sản phẩm của Người bán/ Nhà cung cấp. Những sản phẩm thỏa quy định tại Quy chế này sẽ được hiển thị trên trang Quản lý sản phẩm.

Giao diện trang quản lý sản phẩm thuộc quyền quản lý của Chủ tài khoản.

Bước 6: Giao diện hiển thị của sản phẩm khi khách hàng xem sản phẩm của Người bán/ Nhà cung cấp.

2. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:
2.1. Quy trình xác nhận đơn hàng:

a) Đối với hình thức bán lẻ:

- Sau khi Người mua chọn Đặt hàng. Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của 3DRAMS sẽ gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn xác nhận đơn hàng với khách hàng về Loại Sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Phương thức thanh toán.

- Nếu những thông tin trên chưa chính xác, Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ chỉnh lại thông tin. Trường hợp khách hàng muốn hủy đơn hàng thì Bộ phận này sẽ liên hệ lại với Người bán/ Nhà cung cấp để hủy đơn hàng theo yêu cầu của Người mua.

- Trường hợp thông tin đã chính xác thì trên hệ thống tích hợp chế độ trạng thái đơn hàng, đơn hàng sau khi đã xác nhận thành công sẽ hiển thị trạng thái “ ĐÃ XÁC NHẬN”. Hệ thống sẽ gửi email thông báo cho Người bán/ Nhà cung cấp là đơn hàng đã được xác nhận thành công, đề nghị Người bán/ Nhà cung cấp kiểm tra trang “Quản lý đơn hàng” để đóng gói và liên hệ với Bên DHL để nhận hàng tại kho của Người bán/ Nhà cung cấp.

b) Đối với hình thức bán sỉ:

Người mua chọn hình thức bán sỉ sẽ liên hệ trực tiếp với Người bán/ Nhà cung cấp để thỏa thuận về đơn hàng, giao nhận và thanh toán. 3DRAMS chỉ đóng vai trò trung gian giới thiệu sản phẩm cho Người mua.

2.2. Quy trình hủy đơn hàng:

a) Đối với hình thức bán lẻ:

- Trường hợp Người mua hủy đơn hàng trong giai đoạn Bộ phận chăm sóc khách hàng của 3DRAMS gọi điện, nhắn tin xác nhận đơn hàng thì 3DRAMS sẽ thông báo cho Người bán/ Nhà cung cấp hủy đơn hàng cho Người mua.

- Trường hợp Người mua hủy đơn hàng sau giai đoạn gọi xác nhận của 3DRAMS thì Người mua liên hệ trực tiếp với Người bán/ Nhà cung cấp, 3DRAMS chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

b) Đối với hình thức bán sỉ:

Người mua liên hệ trực tiếp với Người bán/ Nhà cung cấp và thực hiện chính sách hủy đơn hàng theo quy định của Người bán/ Nhà cung cấp.

c) Giải quyết hoàn trả tiền hàng khi Người mua hủy đơn hàng:

Đối với hình thức bán lẻ:

- Trường hợp Người mua chọn hình thức thanh toán COD và hủy đơn hàng trong giai đoạn 3DRAMS gọi xác nhận đơn hàng thì không phát sinh tiền hoàn trả cho Người mua.

- Trường hợp Người mua chọn hình thức COD và hủy đơn hàng sau khi 3DRAMS đã gọi điện, nhắn tin xác nhận đơn hàng thì Người bán/ Nhà cung cấp chịu phí vận chuyển phát sinh. Trường hợp này chưa phát sinh tiền hoàn trả cho Người mua.

- Trường hợp Người mua chọn hình thức thanh toán trực tuyến qua Bảo Kim thì tiền hoàn trả lại sẽ do Người bán/ Nhà cung ứng hoàn trả. Phí vận chuyển do 3DRAMS và Người bán/ Nhà cung ứng chịu với tỷ lệ 50/50. Quy trình như sau:

Bước 1: Mỗi tháng chia thành 2 đợt là vào ngày 15 và ngày 30, Bảo Kim sẽ chuyển tiền mua hàng do Người mua thanh toán vào tài khoản của Website TMĐT 3DRAMS.

Bước 2: 3DRAMS sẽ xuất hóa đơn phí Môi giới và phí vận chuyển phát sinh cho Người bán/ Nhà cung ứng để trừ đi Phí môi giới và 50% phí vận chuyển. Sau đó, chuyển số tiền còn lại cho Người bán/ Nhà cung ứng.

Bước 3: Sau khi nhận được tiền từ 3DRAMS, Người bán/ Nhà cung ứng sẽ hoàn trả tiền mua hàng cho Người mua theo tỷ lệ do Người bán/ Người mua thỏa thuận.

Đối với hình thức bán sỉ:

Người mua sẽ áp dung chính sách hoàn trả tiền giao hàng theo quy định của Người bán/ Nhà cung cấp. Để đảm bảo quyền lợi của Người mua, 3DRAMS khuyến khích Người mua tìm hiểu kỹ về Chính sách Hủy đơn hàng của Người bán/ Nhà cung cấp trước khi tiến hành giao dịch.

3. Quy trình giao nhận vận chuyển:

Với 2 hình thức bán hàng trên website TMĐT 3DRAMS thì có 2 chính sách vận chuyển tương ứng.

- Nếu Người mua chọn hình thức mua Sỉ thì việc vận chuyển sẽ do Người bán/ Nhà cung cấp thỏa thuận với nhau.

- Nếu người mua chọn mua hàng lẻ trên 3DRAMS thì việc vận chuyển sẽ do DHL phụ trách.

Quy trình Giao nhận và vận chuyển bắt đầu từ bước Đặt hàng của Người mua. Tuần tự trải qua các bước chính:

Bước 1: Người mua xem sản phẩm và các thông tin mô tả được hiển thị trên trang Quản lý sản phẩm. Nếu sản phẩm phù hợp với yêu cầu thì Người mua click chọn “Thêm vào giỏ hàng”.

Trang website sẽ hiển thị thông báo số lượng sản phẩm trong giỏ hàng của Người mua, Thông tin đơn hàng gồm số sản phẩm và số tiền Tạm tính:

Bước 2: Khách hàng chọn Đặt hàng nếu chốt đây là sản phẩm cuối cùng, kiểm tra thông tin Thanh toán.

Hệ thống website có tích hợp chức năng xuất hóa đơn cho Người mua. Người bán/ Nhà cung cấp sẽ xuất hóa đơn cho Người mua đối với đơn hàng thành công.

Bước 3: Khách hàng chốt kho hàng, chọn Giao hàng nhanh hoặc Giao hàng tiêu chuẩn.

Những kho hàng này do Bên Người bán/ Nhà cung cấp quản lý.

Bước 4: Sau khi Chọn Kho hàng, Khách hàng sẽ thấy Tổng tiền phải thanh toán, số tiền này bao gồm Tạm tính và Phí giao hàng. Khách hàng đồng ý với mức Giá này thì chọn Đặt hàng để tiếp tục đến bước Phương thức thanh toán. Khách hàng chọn Phương thức thanh toán khi nhận hàng hoặc Thanh toán online (Bảo Kim).

Cả hai hình thức thanh toán này đều chuyển tiền về cho 3DRAMS quản lý. 3DRAMS sẽ trích lại phần tiền hoa hồng để giữ lại và chuyển số tiền bán hàng cho Người bán/ Nhà cung cấp, đồng thời, 3DRAMS sẽ xuất hóa đơn phí dịch vụ môi giới bán hàng cho Người bán/ Nhà cung cấp.

Bước 5: Sau khi chọn xong Phương thức thanh toán. Website TMĐT sẽ xuất màn hình với Tổng số tiền thanh toán. Khách hàng đã hoàn thành Đặt hàng.

Bước 6: Hệ thống quản trị của 3DRAMS sẽ cập nhật đơn hàng, gọi điện thoại đến người đặt hàng để xác nhận lại việc đặt hàng, chuyển trạng thái đơn hàng từ Initial ( Bắt đầu) sang trạng thái Confirmed ( Đã xác nhận).

Bước 7: Người bán/ Nhà cung cấp sẽ nhận được một email thông báo từ Ban quản trị 3DRAMS về đơn hàng đã được xác nhận. Người bán/ Nhà cung cấp truy cập tài khoản, chọn Quản lý Đơn hàng, kiểm tra và đóng gói Hàng hóa như yêu cầu. Người bán/ Nhà cung cấp gọi điện cho DHL đến kho lấy hàng.

4. Quy trình đăng Tin tức:

Bước 1: Người đăng bài viết Đăng ký tài khoản Người sử dụng:

Bước 2: Hệ thống sẽ cập nhật việc Đăng ký, gửi thông báo bằng email cho người sử dụng, xác nhận tài khoản đã được tạo thành công. Người sử dụng Người sử dụng click chọn đường link xác nhận trong email và điền thông tin đầy đủ theo form.

Nếu bạn chọn loại tài khoản Thành viên, thì điền vào form này:

Nếu bạn chọn loại tài khoản Thành viên, thì điền vào form này:

Nếu bạn đã có tài khoản Người sử dụng trên hệ thống website thì bạn chỉ cần thực hiện thao tác Đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Đăng nhập vào Tài khoản, chọn mục Quản lý bài viết

Bước 4: Chọn Mục Tin tức trong Quản lý bài viết để đăng Tin tức. Người đăng chọn Mục Thêm mới khi muốn đăng một bài viết hoàn toàn mới.

Bước 5: Chọn Chuyên mục, viết Tiêu đề, Nội dung ngắn, Hình ảnh đại diện bài viết. Nhập nội dung của bài Tin tức. Chọn Tùy chọn Quảng bá thông tin với các thuộc tính vị trí hiển thị, Số ngày hiển thị, Ngày bắt đầu, Chi phí và xác nhận mức chi phí này.

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, người viết chọn Đăng bài.

Bước 6: Người đăng bài sẽ nhận được email thông báo bài đăng đang được Hệ thống 3DRAMS kiểm duyệt. Sau khi hệ thống kiểm duyệt hoàn tất, bài đăng sẽ được hiển thị trên trang Tin tức theo đúng vị trí người đăng chọn. Hệ thống sẽ gửi email thông báo Bài đăng được hiển thị cho người đăng bài nội dung nếu bài đăng thỏa các quy định Đăng bài của website 3drams.com.

Tình trạng của bài viết “Hiển thị” hoặc “Đang duyệt” được hiển thị tại mục “Tình trạng” của Quản lý bài viết.

Bước 7: Sau khi bài viết được đăng, người sử dụng muốn hiệu chỉnh/xóa bài viết thì Đăng nhập vào tài khoản , chọn Quản lý bài viết. Tìm bài viết cần hiệuchỉnh, click chọn biểu tượng cây viết để hiệu chỉnh hoặc chọn biểu tượng thùng rác với ý nghĩa xóa bài viết.

5. Quy trình Đăng sự kiện:

Bước 1: Người đăng sự kiện cũng tiến hành Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản như Bước 1, chọn Quản lý bài viết như Bước 2 của Quy trình Đăng Tin tức. Chọn mục Sự kiện.

Bước 2: Điền các trường trong form đăng tin tức. Người viết nên chuẩn bị các file hình ảnh và bài viết để ghi nhận vào form này.

Chọn Chuyên mục; Ngôn ngữ; Tiêu đề sự kiện; Hình đại diện mặc định và hình banner sự kiện; Nội dung ngắn về sự kiện; Ngày bắt đầu và ngày kết thúc sự kiện; Địa chỉ nơi diễn ra sự kiện; Quốc gia; Tỉnh/ Thành phố; Quận.

Tên tòa nhà nơi diễn ra sự kiện, Kéo thả Pin đế đúng vị trí Tòa nhà:Người viết viết bài trong Khung Nội dung và tùy chỉnh các chức năng như chèn hình ảnh, hiệu chỉnh đoạn văn bản, chèn đường link… và các tính năng khác tương tự như trong word.

Người viết bài có quyền yêu cầu vị trí hiển thị bài viết, số ngày hiển thị, ngày bắt đầu hiển thị bằng cách chọn Mục “ Tùy chọn quảng bá thông tin” bên dưới và thanh toán chi phí quảng bá này.

Bước 3: Sau khi Nhấp chọn “ Đăng bài”. Người đăng bài sẽ nhận được thông báo bằng email về bài viết đã được hệ thống website tiếp nhận. Ban quản trị tiến hành kiểm duyệt bài viết. Nếu bài viết thỏa các quy định đăng Sự kiện thì Ban quản trị sẽ cho bài viết Hiển thị. Email thông báo sẽ được gửi đến người đăng bài về trạng thái của Sự kiện này. Bài viết sẽ được hiển thị trên trang Sự kiện như sau:

Nếu có nhiều khách hàng đăng ký hiển thị trên cùng vị trí, cùng thời gian thì Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của 3DRAMS sẽ liên hệ với Người đăng ký để thỏa thuận lại về việc hiển thị này.

Bước 4: Nếu Người Đăng bài muốn chỉnh sửa bài sự kiện/ xóa sự kiện , người đăng bài cần đăng nhập tài khoản. Chọn Quản lý bài viết, chọn mục Sự kiện, tìm bài viết bạn đang có nhu cầu chỉnh sửa. Chọn biểu tượngđể chỉnh sửa bài viết hoặc xóa bài viết.

Bước 5: Bài viết sau khi chỉnh sửa sẽ được gửi đến hệ thống website để kiểm duyệt và cho đăng lại sau khi kiểm tra nội dung bài viết đúng với quy định của trang website.

6. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Như một quyền lợi của Người mua, 3DRAMS thiết lập Quy định sau đây cho phép Người mua đổi trả hàng và được hoàn tiền trong thời gian hợp lý. Người mua cần lưu ý thực hiện đúng các quy định sau đây để 3DRAMS giải quyết trường hợp của Quý vị được nhanh chóng.

6.1. Đối với hình thức bán sỉ:

Người mua sẽ liên hệ trực tiếp với Người bán/ Nhà cung cấp để thực hiện đổi trả và hoàn tiền. 3DRAMS khuyến khích Người mua nên tìm hiểu kỹ chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền trước khi thiết lập giao dịch để đảm bảo quyền lợi của mình.

6.2. Đối với hình thức bán lẻ:

Việc đổi trả hàng sẽ tuân thủ quy định sau:

- Người mua liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của 3DRAMS để yêu cầu đổi trả hàng trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày Người mua nhận được đơn hàng.

- Người mua cần cung cấp thông tin về lý do đổi trả hàng cho 3DRAMS để chúng tôi hỗ trợ Người mua.

- Hàng hóa được đổi trả yêu cầu có giá trị dưới 20.000.000 VNĐ.

- Lý do trả hàng phải hợp lệ và đáp ứng điều kiện chấp nhận đổi trả hàng (quý khách xem bảng bên dưới).

Với lý do đổi trả là bể vỡ, giao thiếu hàng: quý khách vui lòng chụp ảnh sản phẩm và thông báo cho 3DRAMS trong vòng 48h kể từ khi nhận hàng.

Một số lưu ý:

Đối với hàng điện lạnh và hàng nội thất lớn: Vì tính chất đặc biệt của sản phẩm, chúng tôi xin phép được từ chối hỗ trợ đổi trả cho những trường hợp sau:

- Không ưng ý.

- Sản phẩm đã được lắp đặt hoặc đã qua sử dụng: trong trường hợp bị lỗi kỹ thuật, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ bảo hành theo chính sách của nhà sản xuất.

- Đối với các sản phẩm Điện tử, Thiết bị viễn thông (TV, Laptop, Điện thoại di động…) có lỗi “điểm chết” trên màn hình, quý khách sẽ được áp dụng chính sách Đổi/Trả hoặc Hoàn tiền nếu kết quả kiểm tra ghi nhận sản phẩm có từ 03 (ba) “điểm chết” trở lên.

6.3. Hoàn tiền trong trường hợp đổi trả hàng của Người mua:

Đối với hình thức bán sỉ: Người mua sẽ liên hệ với Người bán/ Nhà cung ứng để nhận tiền hoàn trả.

Đối với hình thức bán lẻ:

- Căn cứ vào lý do hoàn trả hàng mà 3DRAMS sẽ có hoàn trả mức tiền khác nhau.

- Nếu trả do không ưng ý, 3DRAMS sẽ hoàn trả 70% giá trị hàng hóa cho người mua.

- Nếu hàng hóa hư hỏng, Bộ phận giám định của 3DRAMS sẽ giám định thiệt hại và lỗi dẫn đến việc hư hỏng đó và hoàn tiền cho Người mua với tỷ lệ phù hợp dựa trên kết quả giám định và trách nhiệm lỗi.

6.4. Hình thức đổi trả hàng:

- Trường hợp bán sỉ: Người mua liên hệ trực tiếp với Người bán/ Nhà cung cấp để đổi trả hàng hóa.

- Trường hợp bán lẻ: Người mua liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng 3DRAMS để đổi trả hàng. DHL sẽ nhận hàng đổi trả từ khách hàng và chuyển lại kho của Người bán/ Nhà cung cấp. Phí vận chuyển sẽ do 3DRAMS và Người bán/ Nhà cung ứng chịu.

7. Quy trình bảo hành/ bảo trì sản phẩm

- Người mua được hưởng chính sách bảo hành hàng hóa do người bán/ Nhà cung cấp quy định và đăng tải trên 3DRAMS. Người mua cần tìm hiểu kỹ các thông tin này trước khi Đặt mua Sản phẩm. Website TMĐT 3DRAMS là trung gian bán hàng và không phải là bên trực tiếp bảo hàng sản phẩm này. Do đó, nếu có bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan đến việc Bảo hành sản phẩm, 3DRASM sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết với Người bán/ Nhà cung cấp.

- Để đảm bảo quyền lợi Người mua, 3DRAMS khuyến khích người mua phải đọc và cần thiết thì liên hệ trưc tiếp với Người bán/ Nhà cung cấp để nắm rõ thông tin Bảo hành, Bảo trì sản phẩm trước khi mua.

8. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

3DRAMS và Nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại Website TMĐT 3DRAMS. Khi phát sinh tranh chấp, 3DRAMS đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người sử dụng vào chất lượng dịch vụ của Website TMĐT 3DRAMS và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách Hàng khiếu nại về hàng hóa của Người bán/ Nhà cung cấp qua email: contact@3drams.com. Những khiếu nại này sẽ được lưu lại trên hệ thống 3DRAMS và được Bộ phận Giải quyết tranh chấp của 3DRAMS thụ lý.

Bước 2: Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại , 3DRAMS sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người sử dụng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở Quy chế mà 3DRAMS đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Bước 3: Trong trường hợp tranh chấp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của 3DRAMS thì 3DRAMS sẽ đề nghị Người sử dụng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Nguyên tắc chung giải quyết tranh chấp:

- 3DRAMS tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị các Người bán/ Nhà cung cấp phải cung cấp các thông tin về hàng hóa, dịch vụ một cách đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Các bên bao gồm Người bán/ Nhà cung ứng, Người mua, Thành viên sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Người bán/ Nhà cung cấp cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Người mua. Trường hợp cần thiết, 3DRAMS có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến Người mua và Người bán/ Nhà cung cấp nếu được Người mua hoặc Người bán/ Nhà Cung cấp (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

- Sau khi Người bán/ Nhà cung cấp và Người mua đã giải quyết xong tranh chấp thì các bên phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị 3DRAMS.

- Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Người bán/ Nhà cung cấp, 3DRAMS sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. 3DRAMS sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về hàng hóa, dịch vụ của Người bán/ Nhà cung cấp đó trên Website TMĐT 3DRAMS, đồng thời yêu cầu Người bán/ Nhà cung cấp bồi hoàn cho Khách Hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Người mua.

IV.Quy trình thanh toán

- Website TMĐT 3DRAMS, chúng tôi tích hợp hình thức thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán Bảo Kim hoặc thanh toán ngay khi nhận hàng.

- Trừ một số trường hợp có ghi chú riêng, thông thường quý khách có thể lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán nêu trên. Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn dành cho quý khách trong quá trình thanh toán, 3DRAMS khuyến khích các hoạt động thanh toán điện tử thông qua Cổng thanh toán trực tuyến Bảo Kim.

1. Quy trình thanh toán ngay khi nhận hàng:

- Nhân viên Giao hàng Bên DHL sẽ trực tiếp thu tiền của Người mua đúng theo số tiền được ghi nhận trên gói hàng. Khách hàng hoàn tất việc thanh toán khi đã giao tiền và ký tên vào Phiếu nhận hàng.

2. Quy trình thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán trực tuyển Bảo Kim:

Người mua chọn hình thức thanh toán trực tuyến qua Cổng thanh toán trực tuyến Bảo Kim sẽ chọn một trong 3 hình thức thanh toán được tích hợp trên hệ thống của Bảo Kim như sau:

+ Hình thức 1: Sử dụng tài khoản Bảo Kim:

Nếu người thanh toán có sẵn tài khoản Bảo Kim thì nhập Email/ Số điện thoại và mật khẩu. Nếu chưa có tài khoản, người thanh toán chọn Đăng ký miễn phí tài khoản Bảo Kim.

+ Hình thức 2: Thanh toán bằng Thẻ Visa/ Master Card:

+ Hình thức 3: Thanh toán bằng Ngân hàng trong nước:

Người thanh toán chọn ngân hàng trong nước mà Bảo Kim có liên kết như hiển thị trên trang thanh toán để thực hiện quá trình chuyển khoản thanh toán trực tuyến.

* Những thông tin quan trọng cần biết

Trước khi tham gia giao dịch thanh toán cho hàng hóa/dịch vụ trên 3DRAMS, người mua cần lưu ý những vấn đề sau:

- Người sử dụng không được tiết lộ với bất cứ bên thứ ba nào hộp thư điện tử, tên và mật khẩu đăng nhập vào Website TMĐT 3DRAMS và Baokim.vn. 3DRAMS và Baokim.vn sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu thành viên vi phạm quy định này. Nếu Người sử dụng tiết lộ và tạo điều kiện cho bên thứ ba tấn công, gây hại cho hệ thống máy chủ của 3DRAMS hoặc/và Baokim.vn thì Người sử dụng đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Người sử dụng khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến, phải đảm bảo sử dụng ổn định và liên tục số điện thoại di động nhận mã OTP đã đăng ký với 3DRAMS/Baokim.vn. Trong trường hợp Người sử dụng bị mất/ thay đổi số điện thoại thì phải chỉnh sửa thông tin trên 3DRAMS/ Baokim.vn trước khi đặt mua hàng hóa/dịch vụ.

- Nếu thành viên hoặc người mua vi phạm quy định này thì 3DRAMS/ Baokim.vn không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

V.Đảm bảo an toàn giao dịch

- Đối với giao dịch mua bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ giữa nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà thiết kế thì chúng tôi đảm bảo cung cấp thông tin đúng về Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Đại diện pháp nhân khi nhà sản xuất, nhà cung ứng là doanh nghiệp, công ty. Ngược lại, nếu họ là cá nhân, tổ chức thì chúng tôi sẽ cung cấp cho người tiêu dùng thông tin cá nhân.

- Quá trình thanh toán mua bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ giữa các bên trên Website TMĐT 3DRAMS sẽ do các bên tự chịu trách nhiệm vì 3DRAMS đóng vai trò trung gian kết nối giữa hai bên. Nếu có tranh chấp xảy ra về quá trình thanh toán thì Ban quản trị sẽ hỗ trợ các bên giải quyết một cách tốt nhất.

- Để đảm bảo an toàn cho hoạt động của các dịch vụ trên Website TMĐT, chúng tôi thiết lập các chức năng bảo vệ như sau:

- Lập mã captcha: Mã này giúp trang website tránh tình trạng nghẽn mạch khi bị người dùng có hành động phá hủy bằng cách tạo tài khoản đăng nhập quá số lần cho phép.

- Mua chứng chỉ số SSL cho trang website.

- Bên phần network có hệ thống server bảo vệ thông tin trên website, tránh trường hợp thông tin trên website bị đánh cắp.

- Hệ thống bảo mật bảo mật thông tin người dùng: Các thông tin của khách hàng được đặt tại một hệ thống lưu trữ riêng biệt và các thông tin của khách hàng đều được mã hóa trên cơ sở dữ liệu đảm bảo bảo mật thông tin người dùng.

- Phương án đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong trường hợp Công ty ngừng cung cấp dịch vụ: Website TMĐT 3DRAMS luôn đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong mọi trường hợp. Nếu 3DRAMS ngừng cung cấp dịch vụ thì chúng tôi sẽ có thông báo trước trong vòng tối thiểu 15 ngày trên trang website www.3drams.com, đồng thời gửi email tới toàn bộ khách hàng, thanh toán các hợp đồng quảng cáo chưa thực hiện được với khách hàng trước khi ngừng cung cấp dịch vụ.

- Nếu khách hàng ký gói thành viên và gói thành viên này vẫn còn hạn sử dụng thì 3DRAMS sẽ hoàn trả phí lại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật liên quan.

VI.Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
1. Mục đích và phạm vi thu thập

- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT 3DRAMS bao gồm email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Người sử dụng ( Người bán/ Nhà cung cấp và Thành viên). Đây là những thông tin mà Website TMĐT 3DRAMS cần người sử dụng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên website của 3DRAMS và để 3DRAMS liên hệ với Người sử dụng xác nhận khi Người sử dụng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website TMĐT 3DRAMS nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

- Người sử dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người sử dụng còn có nhiệm vụ thông báo cho 3DRAMS về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của các những người sử dụng khác để 3DRAMS có những biện pháp xử lý phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng

Website TMĐT 3DRAMS sử dụng thông tin người sử dụng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ liên quan đến người sử dụng.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người sử dụng và Website TMĐT 3DRAMS.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá huỷ tài khoản người dùng của người sử dụng hoặc các hoạt động giả mạo Người sử dụng.

- Liên lạc và giải quyết với người sử dụng trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại 3DRAMS.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website TMĐT 3DRAMS có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân/ tổ chức của người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm Viện Kiểm soát, Toà án, Cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra không có ai được xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin của Người sử dụng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ hoặc từ người sử dụng đăng nhập và thực hiện huỷ bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người sử dụng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website TMĐT 3 DRAMS.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần 3DRAMS

Trụ sở hỗ trợ khách hàng: Lô T2-4, đường D1, Khu CNC, P. Tân Phú, Quận 9, Tp.HCM

Email: contact@3drams.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Người sử dụng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách Đăng nhập vào tài khoản, chọn mục Thiết lập tài khoản, cập nhật thông tin cá nhân và chọn Lưu.

- Người sử dụng gửi khiếu nại về việc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Website TMĐT 3DRAMS. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Website TMĐT 3DRAMS sẽ xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn người sử dụng khôi phục, bảo mật thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người sử dụng :

- Thông tin cá nhân của người sử dụng trên 3DRAMS được 3DRAMS cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người sử dụng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của họ trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- 3DRAMS cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của người sử dụng khi không có sự cho phép đồng ý từ người sử dụng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân người sử dụng, 3DRAMS sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người sử dụng được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của người sử dụng.

- Ban quản trị 3DRAMS yêu cầu người sử dụng khi thực hiện thanh toán mua hàng phải cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin cá nhân liên quan như: Họ và tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý 3DRAMS không chịu mọi trách nhiệm cũng như giải quyết các khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người sử dụng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người sử dụng đó cung cấp là không chính xác.

VII.Quản lý thông tin xấu
1. Quy định cho bài viết:

Nội dung không được chấp nhận trên Website TMĐT 3DRAMS:

- Đưa bài sai chuyên mục.

- Liên quan đến an ninh, chính trị, chống lại nhà nước Việt Nam; tiết lộ bí mật quốc gia, gây phương hại đến an ninh xã hội. Mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật (Nghị định 59/2006/NĐ-CP).

- Gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội.

- Dùng các từ ngữ thiếu văn hoá, hàm ý dung tục, vi phạm thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa Việt Nam.

- Các chủ đề, các tin đăng đều qua kiểm duyệt nội dung của Ban quản trị của 3DRAMS và chúng tôi sẽ thông báo cho người đăng bài kết quả kiểm duyệt bài viết.

- Ảnh hưởng đến nhân phẩm, đời tư, danh dự, uy tín của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp. Mang hàm ý/ trực tiếp vu khống, xuyên tạc, xúc phạm, công kích, chỉ trích .... gây mâu thuẫn giữa các cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp. Đưa thông tin đời tư/bí mật nội bộ của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp.

- Mang nội dung rác, sai chủ đề không phù hợp với văn hoá cộng đồng 3DRAMS.

- Đưa thông tin có thể gây hại cho sức khỏe, gây hoang mang; khuyến cáo sử dụng các phương pháp sản xuất, vật liệu thiếu khoa học hay chưa được kiểm chứng.

- Người sử dụng đưa ý kiến phản ánh về sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức cần phải đưa dẫn chứng kèm theo như hình ảnh của hóa đơn giao dịch, sản phẩm, thời gian, địa điểm giao dịch, tình huống xảy ra sự việc … trong bài viết. Khi bài viết bị phản ánh thì người sử dụng đăng bài phải cung cấp các thông tin cần thiết trong vòng 48 giờ cho Ban quản trị 3DRAMS.

- Bài viết mang tính cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng xấu cho Người dùng/Người sử dụng khác trên 3DRAMS. Bài viết so sánh giá cả, tính năng, mẫu mã của sản phẩm/dịch vụ một cách chủ quan.

- Không được gửi hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của người sử dụng trừ khi đó là các thông tin được cung cấp miễn phí.

- Nghiêm cấm việc gửi bất kỳ thông tin nào có chứa các loại virus, bọ hay các thành phần gây nguy hại đến Cộng đồng kết nối sản xuất 3DRAMS, máy tính, mạng Internet và các thông tin bảo mật của chúng tôi và/hoặc của các người sử dụng trên Website TMĐT 3DRAMS .

- Không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/hoặc bất kỳ dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ và các người sử dụng của 3DRAMS.

- Không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.

2. Hình thức:

Đối với bài viết có sử dụng nhiều ngôn ngữ, vui lòng chọn một trong 2 ngôn ngữ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh trước khi đăng bài. Ngôn ngữ bài viết cần tuân thủ chuẩn mực chung của chính tả và ngữ pháp. Tiêu đề không chèn các ký tự lạ.

3. Quy định về sử dụng dịch vụ:

- Người sử dụng phải đảm bảo các thông tin cá nhân (bao gồm họ và tên, tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ...) mà Người sử dụng đang sử dụng và đã được cung cấp cho chúng tôi là trung thực, mới nhất, đầy đủ và chính xác về bản thân Người sử dụng theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng dịch vụ. Đồng thời Người sử dụng luôn duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác trong mục quản lý tài khoản người sử dụng.

- Người sử dụng có trách nhiệm tự bảo vệ mật khẩu của trên 3drams.com. Chúng tôi khuyến khích bạn nên dùng mật khẩu mang tính bảo mật cao (bao gồm chữ thường, chữ hoa, chữ số và ký hiệu cho phép).

- Người sử dụng đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ dịch vụ nào của cộng đồng kết nối sản xuất 3DRAMS (bao gồm cả tài khoản của người sử dụng).

- Người sử dụng không truy cập hoặc sử dụng dịch vụ bằng các phương thức được tự động hóa (như robot, gián điệp hoặc scraper) mà không có sự cho phép của chúng tôi.

- Khi giao dịch trên Website TMĐT 3DRAMS, người sử dụng tối thiểu phải 15 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

- Người sử dụng phải thông báo cho Ban quản trị Website TMĐT 3DRAMS biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Website TMĐT 3DRAMS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do người sử dụng không tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Website TMĐT 3DRAMS có quyền chỉnh sửa, bổ sung Quy chế vào bất cứ lúc nào trên tiêu chí vì lợi ích của Người sử dụng. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang Website TMĐT 3DRAMS.

- Website TMĐT 3DRAMS sẽ thông báo cho Người sử dụng về những nội dung thay đổi này. Và khi Người sử dụng tiếp tục sử dụng trang website sau khi các thay đổi về điều khoản và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là Người sử dụng chấp nhận với những thay đổi đó.

- Trước khi sử dụng Website TMĐT 3DRAMS, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên website, người sử dùng và phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể được quy định tại trang website. Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ Ban quản trị và đội ngũ chăm sóc khách hàng của Website TMĐT 3DRAMS.

4. Quy định về việc cung cấp thông tin chính xác:

Phần thông tin này bao gồm thông tin cá nhân và thông tin các bài viết. Theo đó:

4.1. Quy định đối với thông tin cá nhân:

- Khi người sử dụng đồng ý đăng kí Tài khoản để truy cập sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng liên quan trên Website TMĐT 3DRAM , người sử dụng phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào.

- Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4.2. Quy định đối với thông tin trong các bài viết:

Nội dung không được chấp nhận trên cộng đồng 3DRAMS:

- Đưa bài sai chuyên mục.

- Liên quan đến an ninh, chính trị, chống lại nhà nước Việt Nam; tiết lộ bí mật quốc gia, gây phương hại đến an ninh xã hội. Mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật (Nghị định 59/2006/NĐ-CP).

- Gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội.

- Dùng các từ ngữ thiếu văn hoá, hàm ý dung tục, vi phạm thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa Việt Nam.

- Các chủ đề, các tin đăng đều qua kiểm duyệt nội dung của Ban quản trị của 3DRAMS và chúng tôi sẽ thông báo cho người đăng bài kết quả kiểm duyệt bài viết.

- Ảnh hưởng đến nhân phẩm, đời tư, danh dự, uy tín của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp. Mang hàm ý/ trực tiếp vu khống, xuyên tạc, xúc phạm, công kích, chỉ trích... gây mâu thuẫn giữa các cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp. Đưa thông tin đời tư/bí mật nội bộ của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp.

- Mang nội dung rác, sai chủ đề không phù hợp với văn hoá cộng đồng 3DRAMS.

- Đưa thông tin có thể gây hại cho sức khỏe, gây hoang mang; khuyến cáo sử dụng các phương pháp sản xuất, vật liệu thiếu khoa học hay chưa được kiểm chứng.

- Người sử dụng đưa ý kiến phản ánh về sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức cần phải đưa dẫn chứng kèm theo như hình ảnh của hóa đơn giao dịch, sản phẩm, thời gian, địa điểm giao dịch, tình huống xảy ra sự việc … trong bài viết. Khi bài viết bị phản ánh thì người sử dụng đăng bài phải cung cấp các thông tin cần thiết trong vòng 48 giờ cho Ban quản trị 3DRAMS.

- Bài viết mang tính cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng xấu cho Người sử dụng khác trên 3DRAMS. Bài viết so sánh giá cả, tính năng, mẫu mã của sản phẩm/dịch vụ một cách chủ quan.

5. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website.

- Bộ phận duyệt bài của Website TMĐT 3DRAMS sẽ trực tiếp kiểm duyệt các bài đăng Tin tức – Sự kiện, Sản phẩm mà Người sử dụng đăng tải. Chỉ những bài viết, sản phẩm thỏa quy chế này mới được Công khai trên trang chính của Website TMĐT 3DRAMS.

- Ngược lại, 3 DRAMS sẽ gửi email thông báo cho Người sử dụng nếu Bài viết, Sản phẩm vi phạm một trong những trong Quy chế này. Email đưa ra thời hạn phản hồi, chỉnh sửa cho Người đăng tin. Quá thời hạn này, những bài viết này hoặc sản phẩm sẽ bị xóa trên hệ thống Website TMĐT 3DRAMS.

6. Danh sách các tin cấm đăng/giao dịch trên website www.3drams.com

Sàn giao dịch thương mại điện tử 3drams.com từ chối không kinh doanh những mặt hàng sau đây của nhà cung ứng:

- Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.

- Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác.

- Rượu các loại.

- Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến.

- Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.

- Các chất ma túy.

- Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế).

- Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách.

- Các loại pháo.

- Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả cả chương trình trò chơi điện tử).

- Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đó được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là người sử dụng quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng.

- Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

- Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

- Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái.

- Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái.

- Khoáng sản đặc biệt, độc hại.

- Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường.

- Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.

- Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.

- Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

- Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole.

- Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.

- Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức.

- Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời.

- Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời.

- Cấm buôn bán nội tạng và các bộ phận liên quan đến cơ thể người như tim, thận, dịch người, máu...

- Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

VIII.Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

- Website TMĐT 3DRAMS sẽ luôn nỗ lực hết để đảm bảo quá trình vận hành thông suốt cho trang website. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, sẽ không tránh khỏi các lỗi kỹ thuật, đường truyền hay phần mềm phát sinh. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo đó là những lỗi nhỏ, không ảnh hưởng đến tính bảo mật, hoạt động chính của cả hệ thống. Chúng tôi sẽ tiến hành khắc phục một cách nhanh nhất những lỗi hệ thống này, thông báo cho người sử dụng về nguyên nhân lỗi, tình trạng sau khi khắc phục.

- Nếu có thiệt hại xảy ra từ những lỗi hệ thống này, Website TMĐT 3DRAM cam kết chịu trách nhiệm, đồng thời thực hiện những biện pháp bồi thường nếu như có thiệt hại thực tế phát sinh được bên bị thiệt hại chứng minh cụ thể.

IX.Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT 3DRAMS
1. Quyền của Ban quản lý Website TMĐT 3DRAMS
1.1. Các quyền cơ bản:

- Tất cả các thông tin trong bài viết của người sử dụng mang tính chủ quan chưa xác thực nên độc giả cần lưu ý không nên sử dụng những thông tin này trong các quyết định của cuộc sống hàng ngày. Website TMĐT 3DRAMS không chịu trách nhiệm về thiệt hại của người sử dụng do việc sử dụng thông tin chưa xác thực.

- Chúng tôi có quyền can thiệp bài viết/chủ đề (sửa, đánh dấu chú ý, khóa, xóa bài...), cung cấp thông tin về bài viết, cá nhân của người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

- Website TMĐT 3DRAMS được quyền hiển thị những thông tin giới thiệu người sử dụng trên hệ thống của Website TMĐT 3DRAMS.

- Website TMĐT 3DRAMS được yêu cầu người sử dụng cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết khi sử dụng dịch vụ trên website và hưởng phí dịch vụ áp dụng trên Website TMĐT 3DRAMS tùy thuộc qui định của website và chính sách của Website TMĐT 3DRAMS tại từng thời điểm, căn cứ theo các qui định liên quan của pháp luật Việt Nam.

- Ban quản lý Website TMĐT 3DRAMS có toàn quyền chỉnh sửa, bổ sung bất kỳ nội dung trong Quy chế này cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang Website TMĐT 3DRAMS tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước, trừ những trường hợp việc bổ sung, sửa đổi gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người sử dụng. Với việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Website TMĐT 3DRAMS sau những sửa đổi, bổ sung đó thì người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các nội dung đã đổi mới này.

- Ban quản lý Website TMĐT 3DRAMS được quyền giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào đưa lên, bao gồm cả các thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản trong trường hợp pháp luật, cơ quan có Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

- Ban quản lý Website TMĐT 3DRAMS có toàn quyền từ chối việc truy cập của người sử dụng vào Website TMĐT 3DRAMS hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức mà không cần báo trước nếu Ban quản lý Website TMĐT 3DRAMS cho rằng người sử dụng đã vi phạm Quy chế.

- Ban quản lý Website TMĐT 3DRAMS có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, Ban quản lý Website TMĐT 3DRAMS có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên Website TMĐT 3DRAMS.

- Yêu cầu người sử dụng dịch vụ trên 3DRAMS sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ thông tin sai sự thật, không chính xác và/ hoặc vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục. Nếu người sử dụng dịch vụ không thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ các thông tin có tính chất nêu trên thì Ban quản trị Website TMĐT 3DRAMS có quyền từ chối, ngừng cung cấp dịch vụ.

- Website TMĐT 3DRAMS có thể sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng phù hợp trên Website TMĐT 3DRAMS. Các chính sách này sẽ được công bố trên Website TMĐT 3DRAMS tại từng thời điểm theo quyết định của ban quản trị website.

- Website TMĐT 3DRAMS có quyền chấm dứt quyền Người sử dụng trên 3DRAMS và sẽ thông báo bằng email cho Người sử dụng trong thời hạn ít nhất là mười lăm (15) ngày làm việc trong trường hợp Người sử dụng vi phạm Quy chế này hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động trên Website TMĐT 3DRAMS.

- Website TMĐT 3DRAMS sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ nếu Người sử dụng không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên . Website TMĐT 3DRAMS liên tục trong thời hạn ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành người sử dụng và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và theo chính sách, thủ tục của Website TMĐT 3DRAMS tại thời điểm đăng ký lại đó.

- Website TMĐT 3DRAMS có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của người sử dụng nếu Ban quản trị của Website TMĐT 3DRAMS phát hiện người sử dụng đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, hoặc trong trường hợp Cộng đồng kết nối sản xuất 3DRAMS thấy rằng việc Người sử dụng tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho hoạt động và uy tín của Website TMĐT 3DRAMS, hoặc khi ban quản trị website thấy rằng Người sử dụng có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các người sử dụng khác của Website TMĐT 3DRAMS, hoặc có các hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

- Trong trường hợp chấm dứt quyền người sử dụng và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của người sử dụng đã được cấp, hoặc được công nhận bởi Website TMĐT 3DRAMS trước đó sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

1.2 Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý website TMĐT 3DRAMS:

- Website TMĐT 3DRAMS chịu trách nhiệm xây dựng website theo đúng những cam kết, mục tiêu đã đề ra.

- Website TMĐT 3DRAMS chịu trách nhiệm Đảm bảo thiết lập và duy trì các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.

- Website TMĐT 3DRAMS chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Website TMĐT 3DRAMS.

- Website TMĐT 3DRAMS sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Website TMĐT 3DRAMS ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các người sử dụng tham gia Website TMÐT 3DRAMS.

- Website TMĐT 3DRAMS chịu trách nhiệm trong việc công bố đầy đủ các nội dung thông tin liên quan đến hàng hóa khuyến mại cũng như thông tin về đơn vị thực hiện chương trình khuyến mại trong từng thông tin khuyến mại đăng tải trên website TMĐT 3DRAMS theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Website TMĐT 3DRAMS chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Website TMĐT 3DRAMS chịu trách nhiệm ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định pháp luật.

- Website TMĐT 3DRAMS chịu trách nhiệm loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

- Website TMĐT 3DRAMS Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Website TMĐT 3DRAMS đảm bảo thiết kế hiển thị điều kiện giao dịch chung phải có màu chữ tương phản với màu nền của phần website TMĐT 3DRAMS và ngôn ngữ thể hiện điều kiện giao dịch chung là tiếng Việt.

- Website TMĐT 3DRAMS đảm bảo thiết lập cơ chế để khách hàng sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến được rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện việc thanh toán.

- Website TMĐT 3DRAMS cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

- Website TMĐT 3DRAMS có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website thương mại điện tử và sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên website thương mại điện tử.

- Website TMĐT 3DRAMS sẽ công bố công khai cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Ban quản trị có trách nhiệm ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014/TT – BCT.

- Website TMÐT 3DRAMS sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website TMĐT 3DRAMS và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho người sử dụng thì Website TMĐT 3DRAMS không phải chịu trách nhiệm liên đới.

- Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (Trong trường hợp Pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.)

X.Quyền và trách nhiệm của người sử dụng website TMĐT 3DRAMS
1. Quyền của người sử dụng:
1.1. Quyền của Thành viên:

- Được cấp tài khoản trên website TMĐT 3DRAMS sau khi đăng ký để đăng Tin tức – Sự kiện; mua hàng hóa; sử dụng các dịch vụ trên website.

- Được yêu cầu người bán bảo hành, đổi hàng hóa theo đúng chính sách mà người bán đã cam kết.

- Được gửi khiếu nại về chất lượng hàng hóa/dịch vụ trực tiếp đến người bán và Ban quản trị website.

1.2. Quyền của Người bán/Nhà cung cấp:

- Được giới thiệu, quảng cáo cho các hàng hóa/dịch vụ của mình trên website TMĐT 3DRAMS.

- Được hỗ trợ trong quá trình đăng tải thông tin về hàng hóa/dịch vụ lên website TMĐT 3DRAMS.

- Được quản lý, cập nhật thông tin về hàng hóa/dịch vụ đã đăng tải trên website TMĐT 3DRAMS.

2. Trách nhiệm của người sử dụng:
2.1. Trách nhiệm của Người bán/ Nhà cung cấp

- Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, Người bán/ Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau đây cho Ban quản trị website www.3drams.com, các thông tin bao gồm:

+ Tên và địa chỉ trụ sở thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.

+ Số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số, ngày cấp, đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.

+ Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

- Cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định giao kết hợp đồng với người bán/Nhà cung cấp.

- Thể hiện rõ ràng thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ, nếu có, đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác.

- Trừ trường hợp Người bán/ Nhà cung cấp có thỏa thuận khác với Ban quản trị website hay người mua, nếu thông tin giá hàng hóa hoặc dịch vụ niêm yết trên website TMĐT 3DRAMS không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hay dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vân chuyển và các chi phí phát sinh khác thì giá này được hiểu là đã bao gồm mọi chi phí liên quan nói trên.

- Thông tin về điều kiện giao dịch chung:

Người bán/ Nhà cung cấp phải công bố những điều kiện giao dịch chung đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp trên website TMĐT 3DRAMS. Những điều kiện này bao gồm:

+ Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như hạn chế về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có.

+ Chính sách hoàn trả bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này.

+ Chính sách bảo hành (nếu có).

+ Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện hoặc hạn chế (nếu có).

+ Nghĩa vụ của người bán/ Nhà cung cấp và của Người mua trong mỗi giao dịch.

- Trong trường hợp chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, người bán phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội cho khách hàng hủy đơn hàng nếu muốn.

- Đảm bảo tính chính xác và trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử www.3drams.com

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

- Tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên website www.3drams.com

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

2.2. Trách nhiệm của Thành viên:

- Thành viên có trách nhiệm phản hồi các thông báo khi có yêu cầu từ Ban quản trị website 3DRAMS.

- Thành viên có trách nhiệm bảo mật Tên đăng nhập, mật khẩu của tài khoản trên website TMĐT 3DRAMS và cam kết chịu trách nhiệm đối với những hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của chính mình.

- Thành viên thông báo cho Ban quản trị khi phát hiện những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tài khoản của mình. Ban quản trị sẽ phối hợp với Thành viên để giải quyết.

- Thành viên chịu trách nhiệm với Ban quản trị và trước pháp luật đối với các hình ảnh, nội dung bài viết Tin tức – Sự kiện. Đảm bảo nội dung, hình ảnh không vi phạm Quy chế và quyền sở hữu trí tuệ.

- Thành viên có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin phù hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phục vụ hoạt động điều tra, công tác thống kê hoặc các công việc phù hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi sử dụng dịch vụ trên website TMĐT 3DRAMS.

- Thành viên cam kết không sử dụng dịch vụ của website TMĐT 3DRAMS vào những hoạt động bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn như lừa đảo, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phát tán virus gây tổn hại cho hệ thống website, tạo những thông tin có tính chất so sánh, loan tin hàng giả...Trong trường hợp vi phạm, Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

- Thành viên chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thực hiện việc tạo ra những công cụ tương tự như các dịch vụ của website TMĐT 3DRAMS, cung cấp cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Ban quản trị website.

- Thành viên không được hành động gây mất uy tín của cộng đồng kết nối sản xuất 3DRAMS dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, hoặc thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của cộng đồng kết nối sản xuất 3DRAMS, hoặc của những cá nhân, tổ chức khác.

- Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của Thành viên khác trên cộng đồng kết nối sản xuất 3DRAMS. Không gây cản trở việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác.

- Không xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của cộng đồng kết nối sản xuất 3DRAMS. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi vi phạm các quy định trong Quy chế này.

- Thành viên chịu trách nhiệm đọc kỹ các quy định trong Quy chế này trước khi trở thành Thành viên trên website 3DRAMS.

XI.Điều khoản áp dụng

- Thỏa thuận này được xây dựng để làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm của người sử dụng các dịch vụ trên Cộng đồng kết nối sản xuất 3DRAMS bao gồm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, qui định các điều kiện mà người sử dụng dịch vụ phải tuân thủ.

- Khi có thay đổi về một trong các nội dung của Quy chế này, Ban quản trị 3DRAMS sẽ thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ trên sàn Giao dịch thương mại điện tử ít nhất 5 ngày làm việc trước khi áp dụng.

XII.Điều khoản cam kết

- Công ty cổ phần 3DRAMS, Cộng đồng kết nối sản xuất 3DRAMS, cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Cộng đồng kết nối sản xuất 3DRAMS cam kết tuân thủ các qui định và các điều khoản trong Thỏa Thuận này.

- Mọi sự vi phạm thỏa thuận này đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước - Công ty cổ phần 3DRAMS, và pháp luật Việt Nam.

- Mọi thông tin, liên lạc, trao đổi, xin gửi về: Cộng đồng kết nối sản xuất 3DRAMS.

- Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch/website TMĐT 3DRAMS:

Website Thương mại điện tử 3drams.com

Công ty/Tổ chức: Công Ty Cổ Phần 3DRAMS

Địa chỉ: Lô T2-4, đường D1, Khu CNC, P. Tân Phú, Quận 9, Tp.HCM

Tel: 028 710 99811 Email: contact@3drams.com

CÔNG TY CỔ PHẦN 3DRAMS
GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THỊ LAN ANH