TÙY CHỌN MUA GÓI THÀNH VIÊN

Đăng ký miễn phí, Nâng cấp dễ dàng

THANH TOÁN ĐƠN GIẢN THEO TUỲ CHỌN THỜI GIAN.

Tháng

Năm Save 17%

Thanh Toán theo tháng sẽ được tính tự động nếu tài khoản không huỷ đăng ký khi đến hạn

Đăng ký miễn phí
Số sản phẩm tối đa: 5
Miễn phí

Tính năng chung

 • Đăng thông tin và tìm kiếm doanh nghiệp.
 • Đăng tin tức
 • Đăng sự kiện
 • Xem và thảo luận các bài đăng khác, Liên kết với đối tác.
 • Xem thông tin doanh nghiệp, thông tin đối tác.
 • Chiết khấu trực tiếp mua hàng trên 3DRAMS: 0.5%
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Điện thoại, tin nhắn và email
Phù hợp với doanh nghiệp có danh mục từ 25 sản phẩm trở xuống.
Số sản phẩm tối đa: 25
249.000VND/tháng
207.500VND/tháng
Tiết kiệm 498.000 VND/năm

Tính năng chung

 • Đăng thông tin và tìm kiếm doanh nghiệp.
 • Đăng tin tức
 • Đăng sự kiện
 • Xem và thảo luận các bài đăng khác, Liên kết với đối tác.
 • Xem thông tin doanh nghiệp, thông tin đối tác.
 • Chiết khấu trực tiếp mua hàng trên 3DRAMS: 0.75% (**)
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Điện thoại, tin nhắn và email
Phù hợp với doanh nghiệp có danh mục từ 25 sản phẩm trở xuống.
Số sản phẩm tối đa: 50
499.000VND/tháng
415.833VND/tháng
Tiết kiệm 998.000 VND/năm

Tính năng chung

 • Đăng thông tin và tìm kiếm doanh nghiệp.
 • Đăng tin tức
 • Đăng sự kiện
 • Xem và thảo luận các bài đăng khác, Liên kết với đối tác.
 • Xem thông tin doanh nghiệp, thông tin đối tác.
 • Chiết khấu trực tiếp mua hàng trên 3DRAMS: 1% (**)
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Điện thoại, tin nhắn và email
Phù hợp với doanh nghiệp có danh mục từ 50 sản phẩm trở lên.
Số sản phẩm tối thiểu: 50
1.099.000VND/tháng
915.833VND/tháng
Tiết kiệm 2.198.000 VND/năm

Tính năng chung

 • Đăng thông tin và tìm kiếm doanh nghiệp.
 • Đăng tin tức
 • Đăng sự kiện
 • Xem và thảo luận các bài đăng khác, Liên kết với đối tác.
 • Xem thông tin doanh nghiệp, thông tin đối tác.
 • Chiết khấu trực tiếp mua hàng trên 3DRAMS: 1.35%
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Điện thoại, tin nhắn và email
 • Vị trí hiển thị trên trang chủ 3 ngày: Vị trí nhà cung cấp hàng đầu trên 3DRAMS. (**)